Opreis.net
Opreis.net is een online reiswinkel waar gasten tevens veel andere interessante informatie kunnen vinden. Op dit moment worden er in diverse landen vakantiehuizen aangeboden en kunnen op Opreis.net ook online hotels worden geboekt over de hele wereld.

Opreis.net fungeert slechts als bemiddelende media: de afhandeling van boekingen wordt gedaan door de partner die al ervaring heeft met het aanbieden van desbetreffende objecten. De namen van de partners staan op de pagina's vermeld. Ook de betalingen worden met de partners zelf zonder tussenkomst van Opreis.net afgehandeld.

Opreis.net is een project van Tera.nl bv uit Lemmer.
Reislink suggesties
Uw eigen toeristische site kunt u kosteloos aanmelden voor vermelding in de rubriek "Reislinks" .

Reageren

Post: Tera.nl bv
Postbus 115
8530 AC LEMMER

Disclaimer
Opreis.net biedt reislinks aan die verspreidt zijn uit de hele wereld; bij aanmelding zijn deze sites gecontroleerd. Ze kunnen echter daarna worden gewijzigd. Sommige van deze sites kunnen bezwaarlijke informatie, schadelijke informatie, volwassenen-georiŽnteerde informatie of zelfs computervirussen bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die bepaalt of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik.
Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het bezoek van een dergelijke site schadelijk kan zijn in welke vorm dan ook. Verder kunnen Opreis.net & Tera.nl geen aansprakelijkheid accepteren voor content op een site gevonden door gebruik van Opreis.net. Opreis.net & Tera.nl kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van een dergelijke site.

 

 


 
Zoek hotels: